بهترین جراح ارتوپد در تهران

بهترین جراح ارتوپد در تهران


جراحی ارتوپدی شامل عمل های زیادی می باشد، جراحی ارتوپد یک روش درمان است که درصورت بروز آسیب یا شرایط مختلف دیگر روی سیستم عضلانی اسکلتی انجام می شود.

جراح ستون فقرات

ستون مهره ها در انسان به سه بخش گردنی، سینه ای و کمری تقسیم می شود. جراحان این رشته به درمان و جراحی بیماری‌های ستون فقرات می پردازند. برخی از مهم ترین بیماری های این ناحیه عبارتند از:

 • آسیب های نخاعی
 • تورتیکولی
 • دنده گردنی
 • آرتروز
 • فتق دیسک بین مهره ای
 • اسکولیوز
 • کیفوز
 • افزایش قوس کمر
 • تنگی کانال نخاع
 • شکستگی ها و دررفتگی های ستون فقرات

جراح ستون فقرات کیست؟

پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی تحصیل خود را ادامه داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته وارد می شوند. جراحی ستون یکی از این حوزه های فوق تخصصی می باشد. یک جراح ستون فقرات به درمان و جراحی بیماری های این رشته می پردازد. دکتر بابک میرزاشاهی

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر بابک میرزاشاهی فوق تخصص و جراح ستون فقرات از اینجا اقدام کنید

جراح لگن و مفصل ران

بیماری های ناحیه لگنی و مفصل ران در حیطه تخصصی جراحان این رشته بوده و درمان آنها بر عهده این افراد می باشد. برخی از بیماری های شایع این ناحیه عبارتند از:

 • آرتروز مفصل ران
 • آرتریت رومانوئید مفصل ران
 • نکروز آواسکولار
 • اتوپلویس

دکتر محمدجواد مرتضوی

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر محمدجواد مرتضوی فوق تخصص و جراح زانو و لگن از اینجا اقدام کنید

جراح لگن کیست؟

بهترین جراح لگن در تهران پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی به ادامه تحصیل داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته وارد می شوند. جراحی لگن یکی از این حوزه های فوق تخصصی می باشد. یک جراح لگن به درمان و جراحی بیماری های این رشته می پردازد.

جراح زانو

ارتوپدی زانو زانو بزرگترین مفصل بدن بوده و بیماری های این مفصل و جراحی های مربوط به آن را در حیطه تخصصی جراحان زانو قرار می دهند. برخی از بیماری های زانو عبارتند از:

 • پارگی رباط های داخلی، طرفی و صلیبی
 • ضایعات مینیسک
 • کیست مینیسک
 • در رفتگی مکرر کشکک
 • کیست بیکر
 • استئوکندریت جداشونده
 • آرتروز
 • آرتریت روماتوئید

جراح زانو کیست؟

دکتر محمدحسن کاسب

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر محمدحسن کاسبفوق تخصص جراحی زانو و آرتروسکوپی زانو از اینجا اقدام کنید

پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی به تحصیل ادامه داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته از جمله جراحی زانو وارد می شوند.

جراح پا

در حوزه پزشکی “پا” به منطقه میان مچ پا تا نوک انگشتان پا گفته می شود و بیماری های این منطقه و جراحی های انجام شده توسط آن به جراحان پا سپرده می شود.

جراح پا کیست؟

در حوزه ارتوپدی برای درمان مشکلات  دیستال (پایین تر) از زانو مربوط به فوق تخصص (فلوشیپ) جراحی پا و مچ پا می باشد.جراحان مچ پا متخصصین ارتوپدی هستند که جهت تشخیص و درمان جراحی یا غیرجراحی مشکلات استخوان و مفاصل نسوج نرم این ناحیه پس از اتمام دوره تخصصی ارتوپدی آموزش لازم را دیده باشند.

 

دکتر رامین اسپندار

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر رامین اسپندار فوق تخصص و جراح پا و مچ پا از اینجا اقدام کنید

دکتر افشین فرهادی

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر افشین فرهادی متخصص و جراح مفاصل و استخوان از اینجا اقدام کنید

برخی از این بیماری ها عبارتند از:

 • آسیب های ورزشی مفاصل مچ پا و کف پا
 • شکستگی های این ناحیه
 • آرتروز یا ساییدگی این مفاصل
 • مشکلات ناشی از تغییر شکل و دفورمیت های این ناحیه نظیر : کف پای صاف
 • اختلالات ناشی از مشکلات عصبی
 • درمان عوارض بیماری هایی نظیر دیابت در این ناحیه و یا مشکلات تاندول آشیل و سایر تاندول های ناحیه ی ساق و مچ پا
 • قوز پشت پا ونورومای  کف پا
 • فرو رفتن ناخن پا در انگشت و …

جراح ارتوپدی کودکان

دکتر تقی بغدادی

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر تقی بغدادی فوق تخصص و جراح ارتوپد کودکان از اینجا اقدام کنید

برخی از بیماری های مادرزادی و همچنین برخی از بیماری های اطفال که به مداخلات جراحی ارتوپدی نیاز دارند یا در حیطه ارتوپدی قرار می گیرند را جراحان ارتوپدی کودکان درمان می کنند. برخی از بیماری ها عبارتند از:

 • تورتیکولی گردن
 • دررفتگی مادرزادی مفصل لگن
 • دیسپلازی مفصل ران
 • دررفتگی های اکتسابی مفصل ران
 • دررفتگی مادرزادی زانو
 • مینیسک دیسکی شکل
 • پا چنبری مادرزادی
 • انگشتان اضافی یا چسبیده به هم
 • بالا بودن مادرزادی استخوان شانه
 • دست چنبری
 • پرتس
 • سینوویت گذرا
 • ازگود شلاتر
 • سیور
 • کف پای صاف
 • آکندروپلازی

جراح ارتوپدی کودکان کیست؟

پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی به ادامه تحصیل ادامه داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته وارد می شوند. جراحی ارتوپدی کودکان یکی از این حوزه های فوق تخصصی می باشد. یک جراح ارتوپد کودکان به درمان و جراحی بیماری های این رشته می پردازد. ارتوپدی کودکان

جراح تومورهای سیستم اسکلتی عضلانی

بیماران مبتلا به تومورهای عضلات و استخوان بیمارانی هستند که باید به این پزشکان مراجعه کنند. برخی از مهم ترین انواع تومور استخوانی عبارتند از:

 • استئوما
 • استئوئید استئوما
 • استئوبلاستوما
 • استئوکندروما
 • کندروم
 • کندروبلاستوم
 • استئوکلاستوم
 • کندروسارکوم
 • سارکوم یوئینگ
 • میلوم متعدد

جراح تومور استخوانی کیست؟

پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی ادامه تحصیل داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته وارد می شوند. جراحی تومورها یکی از این حوزه های فوق تخصصی می باشد. یک جراح ارتوپد تومور استخوانی به درمان و جراحی بیماری های این حیطه می پردازد. دکتر صادق صابری

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر صادق صابری متخصص ارتوپدی و جراح تومور استخوانی از اینجا اقدام کنید

جراح تروما

این پزشکان به درمان بیمارانی می پردازند که در اثر یک سانحه (تصادف، سقوط و…) دچار مشکلات اسکلتی عضلانی شده اند.

جراحی آسیب های ورزشی

گاهی برخی افراد در حین انجام فعالیت های ورزشی دچار آسیب های فیزیکی به عضلات، استخوان ها و مفاصل خود می شوند. این دسته از پزشکان ارتوپدی به درمان بیماری این بیماران می پردازند.

روش های تشخیصی در ارتوپدی

پزشکان ارتوپد پس از گرفتن شرح حال بیماران و انجام معاینات بالینی مورد نیاز، ممکن است از برخی روش های تشخیصی دیگر نیز بهره ببرند. مهم ترین این روش ها عبارتند از:

 • عکس رادیولوژی

غالبا این عکس از دو نمای رو به رو و نیم رخ تهیه می شود.

 • اسکن ایزوتوپ

این اسکن جهت تشخیص تومورهای استخوانی و بررسی وضعیت برخی شکستگی ها استفاده می شود.

 • سی تی اسکن

سی تی اسکن وسیله خوبی برای تشخیص ضایعات استخوانی است که با رادیوگرافی معمولی قابل تشخیص نیستند.

 • سونوگرافی

با آن می توان کیست، هماتوم، آبسه و تومور های نسج نرم و افیوژن مفصلی را مشخص نمود.

 • ام آر آی

بافت نرم شامل تاندون، رباط، عضله و عناصر عروقی و عصبی و همچنین بافت غضروفی و مغز استخوان به خوبی در ام آر آی دیده می شوند.

 • نوار عصب عضله

این دستگاه جهت بررسی هدایت عصبی استفاده شده و وسیله خوبی برای بررسی ضایعات عصبی و عضلانی است.

 • آرتروسکوپ

این وسیله برای بررسی ضایعات درون مفصلی کاربرد دارد.

روش های درمانی در ارتوپدی

به طور کلی هدف از درمان بهتر کردن وضعیت بیمار و کارایی عضو مبتلاست.

 • درمان غیر جراحی

درمان های غیر جراحی عبارتند از:

 • آموزش های لازم به بیماران جهت جلوگیری از پیدایش بیماری و بهبود آن
 • استراحت
 • فیزیوتراپی
 • درمان های دارویی
 • تزریقات موضعی
 • گچ گیری
 • پروتز و کفش طبی
 • دستکاری مفاصل
 • رادیوتراپی
 • درمان های جراحی

 • استئوتومی : جراحی برش و تصحیح شکل استخوانی
 • ارترودز: جراحی خشک کردن و بی حرکت کردن مفصل
 • بازسازی مفصل یا آرتروپلاستی: این جرحی به سه صورت انجام می پذیرد که شامل برداشت بخشی از مفصل، تعویض نیمی از مفصل و تعویض کامل استخوان می باشد.
 • پیوند استخوان
 • یکسان سازی طول اندام: به سه شکل بلند کردن اندام، بستن صفحه رشد و کوتاه کردن عضو می باشد.
 • اعمال جراحی روی اعصاب محیطی: به سه شکل است که شامل دوختن اعصاب، نورولیز و پیوند اعصاب محیطی می باشد.
 • اعمال جراحی روی تاندون ها: شامل دو شکل جا به جا کردن تاندون ها، بلند کردن تاندون ها و پیوند تاندون ها می باشد.

در این مقاله از سایت تهران ارتوپدی به معرفی شاخه ارتوپدی و ویژگی های متخصصان ارتوپد خواهیم پرداخت.

ارتوپدی چیست؟

ارتوپدی از ترکیب دو لغت یونانی ortho به معنای راست و peados به معنای کودک به وجود آمده است. این اصطلاح برای اولین بار در سال 1741 به وسیله آقای نیکلاس آندره متداول شد. او بر روی جلد کتابی که درباره ناهنجاری های ستون فقرات و دست و پا نوشته بود، تصویر درخت کجی را قرار داده بود که برای صاف کردن آن را با طناب به چوب راستی که در کنارش گذاشته بودند، بسته بودند. از آن زمان تا کنون این تصویر به عنوان سمبل ارتوپدی شناخته شد. درخت ارتوپدی در اوایل قرن گذشته جراحان ارتوپد فقط بیماران مربوط به سل استخوان و مفاصل، عفونت عضلات و استخوان و عوارض ناشی از شکستگی ها و دررفتگی ها را درمان می کردند. اما این روند پس از جنگ جهانی اول که تعداد زیادی از مجروحان دچار عوارض دست و پای ناشی از جنگ شده بودند، تغییر کرد. امروزه دامنه فعالیت این رشته افزایش یافته و علاوه بر درمان شکستگی ها و دررفتگی ها، ناهنجاری های مادرزادی دست و پا و ستون فقرات، اختلالات رشد که باعث اختلاف طول دست و پا می گردد، آسیب های اعصاب محیطی و مرکزی، عفونت های استخوان و مفاصل، اختلالات ناشی از ایستایی بدن مثل اسکولیوز ، کف پای صاف، تومورهای استخوان و بافت نرم دست و پا و ستون فقرات، ضایعات ناشی از روماتیسم، بورسیت، ضایعات متابولیک مثل نرمی استخوان، راشیتیسم و قطع عضو به عهده متخصصین ارتوپدی واگذار شد.

ارتوپدی در ایران

در ایران رشته ارتوپدی رشته نسبتا جوانی است. قبل از دهه چهل رشته ارتوپدی در ایران شناخته نشده بود. بعضی از اعمال جراحی استخوان و مفاصل مثل شکستگی ها توسط جراحام عمومی انجام می گرفت. در سال ۱۳۴۵ به تدریج متخصصین ارتوپدی از سراسر جهان به ایران آمدند و سپس از سال ۱۳۵۲ تدریس این رشته در دانشگاه های ایران آغاز شد. امروزه بیماری های مفصلی دست کم نیمی از مشکلات مزمن افراد بالای ۶۰ سال را تشکیل می دهد. ۴۰ درصد زنان بالای ۵۰ سال حداقل یکبار دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان می شوند.

انواع تخصص های ارتوپدی

ممکن است شما در طی روند تشخیص و درمان خود به مراجعه به یک فوق تخصص ارتوپدی نیاز پیدا کنید. در این بخش می خواهیم این رشته ها را نام برده و با توضیحی مختصر، شما را با این رشته ها بیشتر آشنا کنیم.

جراح دست

ارتوپدی دست جراح دست کسی است که به جراحی و درمان بیماری های دست می پردازد. در علم پزشکی کلمه “دست” به معنای فاصله بین مچ دست تا نوک انگشتان دست اطلاق می شود. مهم ترین بیماری هایی که بیماران به دلیل آنها به جراحان دست مراجعه میکنند شامل موارد زیر می شود:

 • سندروم تونل کارپال
 • درد مچ دست
 • بریدگی های انگشتان و دست
 • آسیب های ورزشی دست و مچ
 • ایجاد انگشت از انگشتان پا یا دیگر مفاصل

دکتر آیدین عرب زاده

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر آیدین عرب زاده فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی از اینجا اقدام کنید

جراح شانه و دست

ارتوپدی شانه و آرنج متخصصین این رشته، به درمان و جراحی های مربوط به این رشته می پردازند. برخی از شایع ترین بیماری های این دو عضو شامل موارد زیر می شود:

جراح شانه کیست؟

پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی به تحصیل ادامه داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته وارد می شوند. جراحی شانه یکی از این حوزه های فوق تخصصی می باشد. یک جراح شانه به درمان و جراحی بیماری های این رشته می پردازد.

دکتر محمدجواد مرتضوی

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر نیما باقری فوق تخصص جراحی شانه و آرنج از اینجا اقدام کنید

دکتر محمدحسن کاسب

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر محمدرضا گیتی فوق تخصص و جراح شانه و دست از اینجا اقدام کنید

جراح ستون فقرات

ستون مهره ها در انسان به سه بخش گردنی، سینه ای و کمری تقسیم می شود. جراحان این رشته به درمان و جراحی بیماری‌های ستون فقرات می پردازند. برخی از مهم ترین بیماری های این ناحیه عبارتند از:

 • آسیب های نخاعی
 • تورتیکولی
 • دنده گردنی
 • آرتروز
 • فتق دیسک بین مهره ای
 • اسکولیوز
 • کیفوز
 • افزایش قوس کمر
 • تنگی کانال نخاع
 • شکستگی ها و دررفتگی های ستون فقرات

جراح ستون فقرات کیست؟

پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی تحصیل خود را ادامه داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته وارد می شوند. جراحی ستون یکی از این حوزه های فوق تخصصی می باشد. یک جراح ستون فقرات به درمان و جراحی بیماری های این رشته می پردازد. دکتر بابک میرزاشاهی

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر بابک میرزاشاهی فوق تخصص و جراح ستون فقرات از اینجا اقدام کنید

جراح لگن و مفصل ران

بیماری های ناحیه لگنی و مفصل ران در حیطه تخصصی جراحان این رشته بوده و درمان آنها بر عهده این افراد می باشد. برخی از بیماری های شایع این ناحیه عبارتند از:

 • آرتروز مفصل ران
 • آرتریت رومانوئید مفصل ران
 • نکروز آواسکولار
 • اتوپلویس

دکتر محمدجواد مرتضوی

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر محمدجواد مرتضوی فوق تخصص و جراح زانو و لگن از اینجا اقدام کنید

جراح لگن کیست؟

بهترین جراح لگن در تهران پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی به ادامه تحصیل داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته وارد می شوند. جراحی لگن یکی از این حوزه های فوق تخصصی می باشد. یک جراح لگن به درمان و جراحی بیماری های این رشته می پردازد.

جراح زانو

ارتوپدی زانو زانو بزرگترین مفصل بدن بوده و بیماری های این مفصل و جراحی های مربوط به آن را در حیطه تخصصی جراحان زانو قرار می دهند. برخی از بیماری های زانو عبارتند از:

 • پارگی رباط های داخلی، طرفی و صلیبی
 • ضایعات مینیسک
 • کیست مینیسک
 • در رفتگی مکرر کشکک
 • کیست بیکر
 • استئوکندریت جداشونده
 • آرتروز
 • آرتریت روماتوئید

جراح زانو کیست؟

دکتر محمدحسن کاسب

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر محمدحسن کاسبفوق تخصص جراحی زانو و آرتروسکوپی زانو از اینجا اقدام کنید

پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی به تحصیل ادامه داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته از جمله جراحی زانو وارد می شوند.

جراح پا

در حوزه پزشکی “پا” به منطقه میان مچ پا تا نوک انگشتان پا گفته می شود و بیماری های این منطقه و جراحی های انجام شده توسط آن به جراحان پا سپرده می شود.

جراح پا کیست؟

در حوزه ارتوپدی برای درمان مشکلات  دیستال (پایین تر) از زانو مربوط به فوق تخصص (فلوشیپ) جراحی پا و مچ پا می باشد.جراحان مچ پا متخصصین ارتوپدی هستند که جهت تشخیص و درمان جراحی یا غیرجراحی مشکلات استخوان و مفاصل نسوج نرم این ناحیه پس از اتمام دوره تخصصی ارتوپدی آموزش لازم را دیده باشند.

 

دکتر رامین اسپندار

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر رامین اسپندار فوق تخصص و جراح پا و مچ پا از اینجا اقدام کنید

دکتر افشین فرهادی

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر افشین فرهادی متخصص و جراح مفاصل و استخوان از اینجا اقدام کنید

برخی از این بیماری ها عبارتند از:

 • آسیب های ورزشی مفاصل مچ پا و کف پا
 • شکستگی های این ناحیه
 • آرتروز یا ساییدگی این مفاصل
 • مشکلات ناشی از تغییر شکل و دفورمیت های این ناحیه نظیر : کف پای صاف
 • اختلالات ناشی از مشکلات عصبی
 • درمان عوارض بیماری هایی نظیر دیابت در این ناحیه و یا مشکلات تاندول آشیل و سایر تاندول های ناحیه ی ساق و مچ پا
 • قوز پشت پا ونورومای  کف پا
 • فرو رفتن ناخن پا در انگشت و …

جراح ارتوپدی کودکان

دکتر تقی بغدادی

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر تقی بغدادی فوق تخصص و جراح ارتوپد کودکان از اینجا اقدام کنید

برخی از بیماری های مادرزادی و همچنین برخی از بیماری های اطفال که به مداخلات جراحی ارتوپدی نیاز دارند یا در حیطه ارتوپدی قرار می گیرند را جراحان ارتوپدی کودکان درمان می کنند. برخی از بیماری ها عبارتند از:

 • تورتیکولی گردن
 • دررفتگی مادرزادی مفصل لگن
 • دیسپلازی مفصل ران
 • دررفتگی های اکتسابی مفصل ران
 • دررفتگی مادرزادی زانو
 • مینیسک دیسکی شکل
 • پا چنبری مادرزادی
 • انگشتان اضافی یا چسبیده به هم
 • بالا بودن مادرزادی استخوان شانه
 • دست چنبری
 • پرتس
 • سینوویت گذرا
 • ازگود شلاتر
 • سیور
 • کف پای صاف
 • آکندروپلازی

جراح ارتوپدی کودکان کیست؟

پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی به ادامه تحصیل ادامه داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته وارد می شوند. جراحی ارتوپدی کودکان یکی از این حوزه های فوق تخصصی می باشد. یک جراح ارتوپد کودکان به درمان و جراحی بیماری های این رشته می پردازد. ارتوپدی کودکان

جراح تومورهای سیستم اسکلتی عضلانی

بیماران مبتلا به تومورهای عضلات و استخوان بیمارانی هستند که باید به این پزشکان مراجعه کنند. برخی از مهم ترین انواع تومور استخوانی عبارتند از:

 • استئوما
 • استئوئید استئوما
 • استئوبلاستوما
 • استئوکندروما
 • کندروم
 • کندروبلاستوم
 • استئوکلاستوم
 • کندروسارکوم
 • سارکوم یوئینگ
 • میلوم متعدد

جراح تومور استخوانی کیست؟

پزشکان عمومی پس از طی کردن دوره ۷ ساله تحصیل خود در این رشته، با شرکت در آزمون دستیاری می توانند وارد رشته تخصصی ارتوپدی شوند. تحصیل در این رشته ۴ سال به طول انجامیده و در پایان پزشکان متخصص این رشته به درمان بیماری های سیستم عضلانی اسکلتی می پردازند. همچنین برخی از پزشکان ارتوپدی ادامه تحصیل داده و به حیطه های فوق تخصصی این رشته وارد می شوند. جراحی تومورها یکی از این حوزه های فوق تخصصی می باشد. یک جراح ارتوپد تومور استخوانی به درمان و جراحی بیماری های این حیطه می پردازد. دکتر صادق صابری

جهت ویزیت و نوبت دهی دکتر صادق صابری متخصص ارتوپدی و جراح تومور استخوانی از اینجا اقدام کنید

جراح تروما

این پزشکان به درمان بیمارانی می پردازند که در اثر یک سانحه (تصادف، سقوط و…) دچار مشکلات اسکلتی عضلانی شده اند.

جراحی آسیب های ورزشی

گاهی برخی افراد در حین انجام فعالیت های ورزشی دچار آسیب های فیزیکی به عضلات، استخوان ها و مفاصل خود می شوند. این دسته از پزشکان ارتوپدی به درمان بیماری این بیماران می پردازند.

روش های تشخیصی در ارتوپدی

پزشکان ارتوپد پس از گرفتن شرح حال بیماران و انجام معاینات بالینی مورد نیاز، ممکن است از برخی روش های تشخیصی دیگر نیز بهره ببرند. مهم ترین این روش ها عبارتند از:

 • عکس رادیولوژی

غالبا این عکس از دو نمای رو به رو و نیم رخ تهیه می شود.

 • اسکن ایزوتوپ

این اسکن جهت تشخیص تومورهای استخوانی و بررسی وضعیت برخی شکستگی ها استفاده می شود.

 • سی تی اسکن

سی تی اسکن وسیله خوبی برای تشخیص ضایعات استخوانی است که با رادیوگرافی معمولی قابل تشخیص نیستند.

 • سونوگرافی

با آن می توان کیست، هماتوم، آبسه و تومور های نسج نرم و افیوژن مفصلی را مشخص نمود.

 • ام آر آی

بافت نرم شامل تاندون، رباط، عضله و عناصر عروقی و عصبی و همچنین بافت غضروفی و مغز استخوان به خوبی در ام آر آی دیده می شوند.

 • نوار عصب عضله

این دستگاه جهت بررسی هدایت عصبی استفاده شده و وسیله خوبی برای بررسی ضایعات عصبی و عضلانی است.

 • آرتروسکوپ

این وسیله برای بررسی ضایعات درون مفصلی کاربرد دارد.

روش های درمانی در ارتوپدی

به طور کلی هدف از درمان بهتر کردن وضعیت بیمار و کارایی عضو مبتلاست.

 • درمان غیر جراحی

درمان های غیر جراحی عبارتند از:

 • آموزش های لازم به بیماران جهت جلوگیری از پیدایش بیماری و بهبود آن
 • استراحت
 • فیزیوتراپی
 • درمان های دارویی
 • تزریقات موضعی
 • گچ گیری
 • پروتز و کفش طبی
 • دستکاری مفاصل
 • رادیوتراپی
 • درمان های جراحی

 • استئوتومی : جراحی برش و تصحیح شکل استخوانی
 • ارترودز: جراحی خشک کردن و بی حرکت کردن مفصل
 • بازسازی مفصل یا آرتروپلاستی: این جرحی به سه صورت انجام می پذیرد که شامل برداشت بخشی از مفصل، تعویض نیمی از مفصل و تعویض کامل استخوان می باشد.
 • پیوند استخوان
 • یکسان سازی طول اندام: به سه شکل بلند کردن اندام، بستن صفحه رشد و کوتاه کردن عضو می باشد.
 • اعمال جراحی روی اعصاب محیطی: به سه شکل است که شامل دوختن اعصاب، نورولیز و پیوند اعصاب محیطی می باشد.
 • اعمال جراحی روی تاندون ها: شامل دو شکل جا به جا کردن تاندون ها، بلند کردن تاندون ها و پیوند تاندون ها می باشد.

لا تعليق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.