هزینه کاشت موی سر | قیمت کاشت مو | کاشت موی طبیعی در یک جلسه

هزینه کاشت مو و قیمت کاشت مو ، کاشت مو ، روش های کاشت مو، کاشت مو به روش fit، ... کاشت مو ، هزینه کاشت موی سر; هزینه کاشت مو در ترکیه; هزینه کاشت مو در شهرهای ایران : تهران، اصفهان، شیراز و مشهد; هزینه تقریبی کاشت مو

هزینه کاشت مو به روش SUT به طور معمول بین 3.700.000 تا 5.500.000 تومان می باشد ... با استفاده از وسایل مخصوص مستقیما از بخشهای دیگری از پوست سر جدا می‌شود.

هزینه تقریبی کاشت مو چقدر است؟ از آنجایی که کاشت مو در نواحی مختلفی از جمله، سر، ابرو و ریش صورت می‌گیرد 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader