عمل زیبایی بینی را میتوان به روشهای گوناگون و متعددی درمان کرد

 

عمل زیبایی بینی را میتوان به روشهای گوناگون و متعددی درمان کرد و این بستگی به نوع ، محل و درجه وخامت ان دارد

بیماری های سطحی و غیر تهاجمی را که زود تشخیص داده شده باشند میتوان به روشهای زیر درمان کرد :

جراح پلاستیک اصلاح جوشگاه / جای زخم برای بهتر کردن ظاهر جوشگاه های نامطلوب یا بدمنظر انجام می گیرد . هر چند میتوان با اصلاح جوشگاه ظاهر و وضعیت ان را بسیار بهتر کرد ، هیچ جوشگاهی را نمیتوان به طور کامل از میان برد .

اصلاح جوشگاه را میتوان تقریبا در مورد هر جوشگاهی انجام داد ، از جمله انها که مضرس ، برامده ، سرخ ، خارش دار ، چروکیده یا کشیده اند .

بهترین کار این است که اصلاح جوشگاه را به یک جراح پلاستیک ، جراح پلاستیک صورت ، یا در برخی از موارد یم متخصص پوست دارای دانشنامه بورد تخصصی یا یک جراح عممی بسپارید . در اغلب موارد این عمل ساده است و میتوان ان را به صورت سرپایی و در مطب انجام داد.

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader