زبانه ها وقتی زخمی شکم ان قدر وسیع باشد که نتوان ان را با بستن ساده بست

لازم است که بافت جدیدی را به محل ضایعه زخم بیاورند . زبانه ها این بافت را همراه با جریان خون رسانی جدیدی تامین می کنند که با بافت سالم پیرامون خود جوش میخورد .

انواع موضعی بافت سالم (پوست و چربی ) مجاور یک زخم است که ان را می کشند تا ضایعه را بپوشاند . نمونه های ان شامل تکنیکهای برش خاص در جراحی زیبایی شکم مثلZپلاستی ، W پلاستی ، یا زبانه پیچیده تر V-Y است . ( این زبانه ها بر اساس شکل جوشگاهی که بعد باقی می ماند نامگذاری شده اند)

یک زبانه دوردست بافت سالمی است که دورتر از محل زخم قرار دارد و ان را از رو یا زیر بافت میان دو موضع می کشند تا ضایع را بپوشانند . نمونه اش مثلا زبانه ای است که از پیشانی گرفته میشوند تا زخم نوک بینی را بپوشانند .

زبانه ازاد دوردست بافت سالمی است که دورتر از محل زخم است . و شریان های خون رسان دارد و میتوان ان را به شریان های مشابه مجاور زخم متصل کرد .

انجام روش زبانه های ازاد مستلزم استفاده از تکنیکهای تخصصی جراحی شکم  میکروسکپی برای اتصال این شریانها و عصبها است . نمونه اش برای مثال زبانه ای از سرین برای بازسازی پستان است .

زبانه مرکب مثل انواع دیگر زبانه از پوست و چربی تشکیل شده ، اما بافتهای عمیق تری مثل عضله هزینه لیپوماتیک یا غضروف را هم دارد . رایج ترین نوعی که به کار می رود زبانه عضلانی -پوستی است که در ان بخش اعظم خون رسانی زبانه از شریانهای عضله تامین میشود  .

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader