توده های تخمدان واژن غیر نئوپلاستیک

کیست های فونکسیونل تخمدانی شامل کیست فولیکولار ، کیست کورپوس لوتوئوم ، کیست تکالوتئین است . همگی خوش خیم هستند و معمولا علایمی ایجاد نمی کنند و نیاز به جراحی واژن ندارند . سیگار همراه با افزایش خطر کیست های فونکسیونل هستند ، گرچه افزایش خطر ممکن است در زنان چاق یا با اضافه وزن کمتر باشد  . استفاده از قرص های پیشگیری خوراکی همراه با کاهش خطر رشد کیست های تخمدانی است گرچه با دوز پایین ممکن است فواید اندکی داشته باشند و قرص های خوراکی سبب تسریع بهبود کیست های تخمدان نمیشوند .

میزان سالیانه بستری برای کیست های عملکردی تخمدان به اندازه 500 در هر 100000 زن در سال در ایالات متحده است ، گرچه اطلاعات اندکی درباره اپیدمیولوژی بیماری وجود دارد . شایع ترین کیست فونکسیونل تخمدان کیست فولیکولر است که به ندرت بزرگتر از 8 میشود . فولیکول کیستیک به عنوان کیست فولیکولی تعریف میشود که قطر ان از 3 سانتی متر بزرگتر است .

این کیست ها معمولا به صورت تصادفی حین معاینه لگن کشف میشوند . گرچه این کیست ها می توانند پاره شده یا تورسیون پیدا کنند و سبب درد و علایم صفاتی شوند . انها ظرف 4-8 هفته با خط مشی انتظاری بهبود می یابند .

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader