بینی پیکسی چیست؟

بینی برآمدگی با نوک آن که به سمت بالا زاویه دار است. این زاویه می تواند از کمی برآمدگی گرفته تا زاویه اغراق آمیز باشد که باعث می شود بینی کوتاه باشد و سوراخ بینی برجسته باشد. بینی های متوقف شده گاهی به "بینی پیکسی" یا "بینی پیگگی" گفته می شوند.

کدام کشور بیشترین کار بینی را دارد؟
ایران بالاترین میزان شغل بینی در جهان را دارد. ایران بالاترین میزان جراحی بینی را در جهان دارد و براساس گزارشی که در روزنامه محافظه کار اعتماد وجود دارد ، تاکنون 200000 ایرانی که اکثراً زن هستند ، هر سال برای جراحی بینی به جراحان زیبایی مراجعه می کنند.

بهبودی بعد از یک هزینه عمل بینی چقدر است؟
شکل نهایی بینی شما پس از بهبودی کامل مشخص می شود. شما باید سه تا شش هفته بعد از عمل از فعالیت شدید خودداری کنید. شما ممکن است به محض دو تا سه هفته به فعالیت های اجتماعی خود برگردید بدون اینکه هیچ گونه علائم قابل تشخیص در مورد انجام یک روش انجام شده باشد


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader