جراحی بازسازی که شکل بینی

جراحی زیبایی بینی ، معمولاً به عنوان کار بینی شناخته می شود ، یک روش جراحی پلاستیک برای اصلاح و بازسازی بینی است. دو نوع جراحی پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد - جراحی بازسازی که شکل و عملکردهای بینی و جراحی زیبایی را بهبود می بخشد و باعث بهبود ظاهر بینی می شود.


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader