توده های رحمی

لیومیوم رحمی که به طور معمول فیبروئید رحمی نامیده میشود ، تقریبا شایع ترین تومور خوش خیم رحمی است و معمولا فاقد علامت است . دیگر رشدهای خوش خیم رحمی مثل تومورهای عروقی رحم نادر هستند .

توده های تخمدانی

در طی سنین باروری ، شایع ترین توده های تخمدانی خوش خیم هستند . توده های تخمدانی می تواند عملکردی یا نئوپلاستیک باشد و تومورهای نئوپلاستیک میتواند خوش خیم یا بدخیم باشند .

تودهای تخمدانی عملکردی شامل کیست های فولیکولی و جسم زرد است . در حدود دو سوم تومورها در طی سنین باروری رخ میدهند . اکثریت تومورهای تخمدان خوش خیم هستند و دو سوم انها در زنان بین 20-24 سال رخ میدهد . شانس اینکه یک تومور اولیه تخمدان در بیماری جوان تر از 45 سال بدخیم باشد کمتر از 1 در 15 است . اکثریت تومورها تنها علائم خفیف یا غیر اختصاصی ایجاد می کنند . شایع ترین علامت شامل اتساع شکم ، درد یا ناراحتی شکمی ، احساس فشار در قسمت تحتانی شکم و علایم ادراری یا گوارشی است . اگر تومور از نظر هورمونی فعال است علایم عدم تعادل هورمونی مثل خونریزی واژینال

وابسته به تولید استروژن ممکن است وجود داشته باشد .درد حاد ممکن است با تورسیون ادنکسن ، پارگی کیست یا خونریزی درون کیست رخ دهد .

یافته های لگنی در بیماران با تومورهای خوش خیم و بدخیم ممکن است متفاوت باشد . توده های یک طرفه کیستیک ، متحرک و صاف به احتمال بیشتری خوش خیم هستند در حالی که تومورهای دو طرفه توپر غیر متحرک نامنظم و همراه با اسیت و رشد سریع به احتمال بیشتری بدخیم هستند.

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader