درمان جراحی خونریزی غیرطبیعی

بایستی برای مواردی انجام شود که درمان طبی ناموفق یا ممنوع است . گاهی اوقات به عنوان تکنیک تشخیصی مناسب است اما به عنوان یک روش درمان زیر سوال است . یک مطالعه کاهش قابل اندازه گیری در خونریزی قاعدگی را برای تنها یک دوره قاعدگی پیشنهاد کرد .

رویکرد جراحی واژن

از گروهی از تکنیک ها شامل حذف اندومتر یا رزکسیون تا هیسترکتومی و تا گروهی از تکنیک های جراحی محافظه کارانه با رزکسیون میوم زیر مخاطی ، تکنیک های میومکتومی ، امبولیزاسیون شریان رحمی و حذف اندومتر تحت هدایت MRI با سونوگرافی متمرکز میباشد.

انتخاب پروسیجر بسته به علت خونریزی ، ترجیح بیمار ، تجربه و مهارت پزشک ، دسترسی به تکنولوژی جدیدتر و ارزیابی دقیق خطرات در مقابل فواید براساس وضعیت طبی بیمار ، علائم یا بیماری های ژنیوکولوژیک همراه و تمایل برای باروری آینده دارد . ارزیابی مزایای نسبی ، خطرات ، فواید ، عوارض ، و اندیکاسیون این پروسیجر موضوعی برای ادامه تحقیقات بالینی است . تکنیک های متفاوتی از حذف اندومتر با روش استاندارد طلایی رژکسیون اندومتر مقایسه شدند و شواهد نشان گر میزان موفقیت و پروفایل عوارض مشابه است . مزایای تکنیک هایی غیر از هیسترکتومی شامل بهبودی کوتاه تر و عوارض کمتر ان است . گرچه در صورت انتخاب روش های محافظه کارانه و عود علایم یا پابرجاماندن ان و تکرار پروسیجر یا هسترکتومی بعدی لازم است .

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader