درمان غیرجراحی خونریزی عدم تخمک گذاری

درمان با NSAID مثل بروفن و مفنامیک اسید حجم خونریزی را به اندازه 30-50 درصد کاهش میدهد . اما تاثیر کمتری از ترانس اگزامیک اسید ، دانازول ، انتی فیبرینولیتیک ها مثل ترانس اگزامیک اسید در کاهش میزان خونریزی قاعدگی موثر هستند و این اندیکاسیون توسط FDA در انتهای 2008 تایید شده است .

درمان هورمونی برای خونریزی غیرطبیعی به طور شایع میتواند خونریزی شدید یا نامنظم را کنترل کند . درمان انتخابی برای خونریزی عدم تخمک گذاری درمان طبی با قرص ها ضد بارداری یا پروژستین ها مانند iud لوونورژسترولی است .

عمل تنگ کردن واژن


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader