درمان اندومتر

درمان بایستی در جهت اثبات یک علت برای خونریزی غیرطبیعی باشد . در اکثریت موارد ، درمان طبی در کنترل خونریزی غیر طبیعی موثر است . و بایستی قبل از جراحی انجام شود . در مان طبی با قرص های پیشگیری از بارداری یا پروژسترون درمان ارجح خونریزی ناشی از عدم تخمک گذاری در زنان سن باروری است . پروژسترونی در درمان خونریزی قاعدگی شدید مفید است . و فواعد شدید مفید است . و فوائد قابل مقایسه بر روی کیفیت زندگی دارد . لابیاپلاستی


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader