نمونه برداری از اندومتر

نمونه برداری از اندومتر بایستی برای ارزیابی خونریزی غیر طبیعی در زنانی که در خطر پاتولوژی هستند

پولیپ ، هیپرپلازی یا کارسینوم انجام شود . چنین نمونه برداری در ارزیابی خونریزی ناشی از عدم تخمک گذاری در زنانی ضروری است که مسن تر از 45 سال باشند یا زنان جوانتر چاق یا افرادی که به درمان های طبی پاسخ نمی دهند یا در افرادی که عدم تخمک گذاری طول کشیده دارند .

تکنیک DC که به طور وسیعی در گذشته برای ارزیابی خونریزی طبیعی استفاده میشود . به میزان زیادی توسط بیوپسی اندومتر در مطب جایگزین شده است .

تعدادی وسایل برای نمونه برداری اندومتر طراحی شدند که شامل وسایلی هستند که به طور شایع استفاده میشودند و ارزان بوده و از جنس غلاف پلاستیک ، قابل انعطاف یکبار مصرف همراه با پیستون داخلی است که امکان اسپیراسیون بافت را فراهم میکند . عمل واژن


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader