تست های آزمایشگاهی برای خونریزی شدید قاعدگی

در هر بیمار مبتلا به خونریزی شدید قاعدگی ، وضعیت هماتولوژیک باید بررسی شود که شامل شمارش کامل خون برای شناسایی انمی است آزمایش حاملگی باید برای کنار گذاشتن مشکلات مرتبط با حاملگی انجام شود . سطح آزمایشگاهی و تست کلامیدیا می بایست انجام شود . به علاوه به علت احتمال مشکلات اولیه مطالعات اسکرین انعقادی بایستی انجام شود . در توافق نظری که توسط انجمن صورت گرفته است . اندازه گیری cbc تعداد و عملکرد پلاکت ،PT ، PTT فعال شده ( که با فعالیت کوفاکتور بررسی میشود ) ترمیم واژن


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader