اندومتریال و AUB-E

در سیکل های واجد تخمک گذاری ، خود اندومتر ممکن است عامل خونریزی های غیرطبیعی یا سنگین قاعدگی باشد . شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه فقدان و کمبود منقبض کننده های عروقی یا مقادیر فراوان ممکن است منجر به خونریزی های شدید شوند .

منقبض کنندهای عروقی موضعی شامل اندوتلین  میباشند . عفونت و التهاب میتواند اندومتر را متاثر کند . منوراژی میتواند اولین علامت اندومتریت در زنان مبتلا به ارگانیسم های قابل انتقال از طریق جنسی باشد .

زنان مبتلا به ارگانیسم های قابل انتقال از طریق جنسی باشند . زنان مبتلا به سرویسیت به ویژه سرویسیت کلامیدیابی میتوانند خونریزی نامنظم و لکه بینی بعد از نزدیکی داشته باشند . بنابراین تست سرویکس برای کلامیدیا تراکوماتیس بایستی به ویژه در مواردی در نظر گرفته شود.

عمل تنگ کردن واژن

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader