هزینه جراحی فک چقدر است ؟

- جراحی فک پایین. .. جراحی ۲فک شامل جلو آوردن فک بالا و عقب بردن فک پایین ... ارتودنسی جلو بودن فک پایین بدون جراحی فک جراحی جلو آوردن فک پایین |

 جراحی فک از انواع جراحی‌های زیبایی است که به علت عوارض بسیار آن کمتر متقاضی دارد. هزینه جراحی فک با روشهای مختلف به چه صورت است. جراحی اصلاحی فک ناهنجاری‌های استخوان‌های صورت، به ویژه فک‌ها و دندان‌ها را درمان و اصلاح می‌کند

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /