دکتر حسینی و احمدی نژاد

دکتر سید مصطفی حسینی جراح بینی (ایشان در حال حاظر ریس بیمارستان فوق تخصصی امید نیز هستند) و احمدی نژاد ایشان دارای سالها تجربه در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی بینی میباشد . ایشان یکی از بهترین پزشکان زیبایی بینی هستند .بهترین دکتر سید مصطفی حسینی کسی می باشد که در زمینه جراحی زیبایی بینی سابقه بسیار درخشانی دارد و بالاترین میزان رضایت را از بیماران خود دریافت نموده است .

دکتر سید مصطفی حسینی


متخصص جراحی(مدیرعامل)
فلوشیپ زیبایی پلاستیک (امریکا)
جز هیئت علمی دانشگاه ایران
مدیرگروه جراحی دانشگاه ایران
 اساتید دانشگاه ایران
رئیس بیمارستان بین المللی
دارای ۲۷سال سابقه درخشان