دکتر حبیب سهرابی

دکتر حبیب سهرابی جراح بینی دارای بورد تخصصی جراحی بینی یکی از بهترین جراح بینی در کشور هستند یکی از با اخلاق ترین جراح زیبایی بینی هستند که به کیفیت کار و نظر افراد بسیار احترام میگذارد . ایشان فردی با تحصیلات پزشکی و جراحی زیبایی بینی با سوابق بسیار عالی هستند . لذا در سایت جراحی برتر تصمیم به معرفی این جراح ارزنده کرده ایم