نظر اغلب جراحان متخصص درباره لیفت سینه

جراحی های زیبایی سینه خود را برای رسیدن به اهداف منحصر به فرد خود طراحی می کند. تخصص جراحی و چشم انداز هنری زیبایی زنانه به طور پیوسته به نتایج بسیار رضایت بخش برای بیماران خود دست یافته است. شما می توانید تاثیر مثبتی بر روی خود و ادراک و شادی عمومی داشته باشید.

بهترین جراح زیبایی , شما می دانید چه حاملگی، پرستاری، نوسان وزن، پیری و گرانش می تواند به شکل بدن شما کمک کند. آنها سینه های خود را پیش از موعد سقوط می کنند، همانطور که ممکن است در حال حاضر تجربه کنید. با نوک پستان ها نشان داده شده به سمت پایین و کمی به هیچ پیش بینی بینی، سینه های sagging شما ممکن است بر عزت نفس و اعتماد به نفس شما تاثیر می گذارد. این مسائل مشابهی است که بسیاری از بیمارانم در مورد آن ابراز نگرانی کرده اند.

تعداد زیادی از بیماران به من میآیند و میخواهند در مورد سینه های سست شوند. هر بیمار نگرانی های منحصر به فرد دارد. با این حال، همه در مورد ظاهر خود هم همین احساس ناراحتی را دارند. این نارضایتی منفی حالت کلی ذهن من را تحت تاثیر قرار می دهد.

https://www.myplasticsurgeon.ca/cosmetic-procedures/surgery/breast-lift/


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /