پروتز های سینه انواع و اندازه های مختلفی دارند

هر خانمی ممکن است به راحتی اندازه های مورد دلخواه را انتخاب کنید . نهایتا عامل محدود کننده در انتخاب اندازه پروتز فضای در دسترس زیر سینه است .

بهترین جراح زیبایی ,

نکته مهم این است که با پیشرفت تکنیک های ماموگرافی در چند سال اخیر تعبیه پروتز هیچ گونه تداخلی در اقدامات تشخیص پستان ایجاد نکرده و از طرفی طبق مطالعات اخیر نشان داده زنانی که پروتز سینه گذاشته اند نسبت به جمعیت کلی 30 درصد کمتر دچار سرطان سینه می شوند . ولی مستعد کهنه شدن و فرسایش در طول زمان هستند هر چند به طور میانگین 15 تا 20 سال دوام داشته و پس از آن نیاز به بررسی توسط جراح دارد .

برش در سه ناحیه زیر سینه ، هاله پستان یا زیر بغل انجام شده و جای زخم بد شکل باقی میگذارد . بعد از دو هفته پانسمان شما برداشته خواهد شد.و زخم بررسی شود .


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /