شما در شهرهای مختلف هم جراح بینی دارید؟

با سلام  و خسته نباشید خدمت شما
من ابتدا چند سوال داشتم از خدمتتون
شما در شهرهای مختلف هم جراح بینی و جراحی زیبایی بینی دارید؟
مثل شیراز یا اهواز
و اگر بخوایم مشاوره بشیم باید به کلینکتون مراجعه کنیم؟

جراح-بینی-خوب-تهران


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /