مشاوره قبل از پروتز سینه

مشاوره برای پروتز سینه ... در مرحله اول پس از تحقیق کافی، برای قرار ویزیت و مشاوره با یک جراح پلاستیک دارای بورد فوق تخصصی و مورد تایید انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران باشد ... ۵-جراح سپس راهنمایی های لازم را برای آماده شدن مناسب قبل از عمل مثل عادات غذا خوردن،نوشیدن و مصرف داروها و ویتامین ها ارائه می نماید. مشاوره پیش از پروتز سینه ( جراحی زیبایی سینه ) در جلسه مشاوره که برای جراحی زیبایی سینه در نظر گرفته می شود جراح باید چندین فاکتور را در نظر داشته باشد


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /