ریزش موی سکه ای

نوعی ریزش موضعی و پراکنده در سطح پوست سر و یا نواحی خاصی از صورت مثلا محدوده ریش یا ابرو و ... میباشد . در این نوع ریزش موها در نواحی مذکور تقریبا به اندازه ای سکه میریزد و نهایت یک لکه سفید ،

نوعی ریزش موضعی و پراکنده در سطح پوست سر و یا نواحی خاصی از صورت مثلا محدوده ریش یا ابرو و ... میباشد . در این نوع ریزش موها در

نواحی مذکور تقریبا به اندازه ایسکه میریزد و نهایت یک لکه سفید ،صاف و یکدست ، گاهی همراه با کمی قرمزی از خود به جا میگذارد و میتواند چندین بار در طول زندگی آقایان یا بانوان مستعد ، تکرار شود .

ریزش موی سکه ای نوعی بیماری خود ایمنی است . در واقع سیستم ایمنی بدن به فولیکول مو حمله کرده و باعث ریزش مو به صورت موضعی ، ضعیف شدن و غیر فعال شدن فولیکول مو میشود .

کاشت مو - ریزش مو - درمان ریزش مو


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe ReaderAmerican Academy of Orthopaedic Surgeons American Association of Hip and Knee Surgeons Orthopaedic Trauma Association CASEY HIP & KNEE International Congress for Joint Reconstruction Alpha Omega Alpha American Joint Replacement registry American Board OF ORTHOPAEDIC SURGERY DC Orthopaedic Surgery /