خونریزی مرتبط با حاملگی

بارداری میبایست همواره در زنان سنین بارداری که با AUB مراجعه میکنند مدنظر قرار گیرد

 سقط خودبه خودی همراه با خونریزی سنگین یا طول کشیده است .زن ممکن است اطلاعی از بارداری نداشته باشد و ممکن است به علت خونریزی غیرطبیعی مراجعه کند . در ایالات متحده بیش از 50 درصد حاملگی ها ناخواسته است . در حدود نیمی از بارداری های ناخواسته ناشی از عدم استفاده از روش پیشگیری است ، نیم دیگر ناشی از شکست در روش های پیشگیری است . و شاید عامل اصلی گشادی واژن باشد. بارداری ناخواسته در نوجوانان و زنان سن کمتر از 40 سال از همه شایع تر است . اگر بارداری نابه جا کنار گذاشته شود درمان سقط خودبه خودی تحت نظر گرفتن بیمار در صورتی است که خونریزی شدید نباشد . تخلیه طبی رحمی یا درمان جراحی واژن با ساکشن کورتاژ یا بسته به قضاوت پزشک و ترجیح بیمار است .


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader