قاعدگی طبیعی /خونریزی غیرطبیعی در سن بارداری

 بعد از بلوغ ، سیکل های قاعدگی معمولا به صورت سیکل هایی با فاصله 38-21 روز است و مدت جریان خون قاعدگی کمتر از 7 روز است . وقتی زن به سن یائسگی میرسد ، طول سیکل نامنظم تر میشود و سیکل های تخمک گذاری کمتر میشود . شایع ترین علت خونریزی نامنظم در سن باروری علل هورمونی است گرچه دیگر علل شامل خونریزی ( ترمیم واژن ) مرتبط با حاملگی بایستی همیشه منتظر باشد ، گروهی از واژه ها همانند منوراژی یا منومتروراژی برای توصیف خونریزی طبیعی استفاده میشود .


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader