گروه سن باروری /خونریزی غیرقاعدگی

علل خونریزی غیرطبیعی در هر گروه سنی متفاوت است و خونریزی های ناشی از عدم تخمک گذاری محتمل ترین علل در نوجوانان و زنان سنین حوالی یائسگی است

علل اناتومیک خونریزی غیرطبیعی عبارتند از پولیپ های اندومتریال ، لیومیوم که با شیوع بیشتر در زنان سنین باروری نسبت به سایر سنین رخ میدهد .

تودهای لگنی در جراحی زیبایی واژن با لیزر میتواند مفید باشد . بیماریهای خوش خیم با گروهی از علائم و نشانه ها بروز می کند که براساس سن متفاوت است . در این فصل محتمل ترین علل علائم و نشانه های اختصاصی ، همچنین تشخیص و درمان آن برای سنین باروری و پس از یائسگی بحث میشود . مشکلات شایع ژنیکولوژیک شامل مواردی است که سبب درد ، خونریزی و توده های لگنی ( علامت دار) و یا بدون علامت یا علایم ولوواژینال میشود . بیماری های خوش خیم دستگاه تناسلی مونث شامل حالاتی است که در جسم و دهانه رحم ، تخمدان ها و لوله های فالوپ ، واژن و ولو رخ میدهد .

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader