مشکلات پیش از بلوغ واژن

ترشح واژینال در دختران پیش از بلوغ

علائم ترشح واژینال در گروه سنی پیش از بلوغ تقریبا همیشه به علت التهاب و تحریک است . در دختران قبل از بلوغ مکان اولیه ولو است که واژینیت ثانویه به ان ایجاد میشود در حالی که نوجوانان و بالغین واژینیت یافته اولیه است و ولویت ، ثانویه اتفاق می افتد . سو استفاده جنسی همیشه باید در بچه های قبل از بلوغ که با ترشح واژینال با جسم خارجی می ایند ، در نظر گرفته شود .

گرچه استفاده معمول از کشت ها برای کشف STD در دختران با تاریخچه سو استفاده جنسی سوال برانگیز است اما تست لیزر واژینال و تنگی واژن گنوره و کلامیدیا باید در دختران علامتدار ( شامل ترشح واژینال ) انجام شود . در سنین قبل از بلوغ ولووواژینیت معمولا به وسیله ارگانیسم های متعدد در ناحیه اطراف انوس ایجاد میشود .

گرچه ارگانیسم های واحد مثل استرپتوکوک یا حتی به ندرت شیگلا ممکن است علت ان باشد .


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader