مشکلات ولو واژینال در دوران بچگی

علائم واژینال و ولو مثل سوختگی ، سوزش ادرار ، خارش یا ضایعه پوستی علائم معمول در بین بچه هایی هستند که به ژنیکولوژیست گزارش میشوند . ممکن است برای بچه های جوان توصیف احساسات ولو سخت باشد . والدین متوجه میشوند که بچه در حین ادرار کردن گریه میکند ، خودش را مکررا می خاراند یا از علائم مبهم شکایت دارد .

اغلب متخصصین اطفال ، بچه ها را برای عفونت ادراری ارزیابی می کنند . ارزیابی کرم های سنجاقی ( کرمک ) توصیه میشود زیرا ممکن است باعث خارش شدید در ناحیه ولو و اطراف انوس شوند . ولووواژینیت شایع ترین مشکل ژنیکولوژیک دوران بچگی است. قبل از بلوغ ، ولو، وستیبول و واژن از نظر اناتومیکی و بافت شناسی مستعد عفونت باکتریال است ، که باکتریمعمولا در ناحیه انال است .

نزدیکی فیزیکی جراحی واژن و وستیبول به انوس باعث رشد بیش از حد باکتری میشود که باعث ولویت اولیه و واژینیت ثانویه میشود . عفونت های قارچی در سنین پیش از بلوغ نادر هستند .

کلینیسین ها باید با اناتومی نرمال ژنیتالیا پیش از بلوغ و شکل ترمیم واژن 

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader