ترشحات واژینال با جسم خارجی

جسم خارجی علت شایع ترشح واژینال است که میتواند چرکی یا خونی باشد . بچه های جوان مجاری شان در معرض است و اجسام کئچک مختلف را داخل واژن می گذارند . که این باعث میشود واژن از تنگی واژن خارج شود . جسمی مثل اسباب بازی پلاستیکی کوچک میتواند در معاینه رکتال لمس شود و به سمت مجرای خروجی واژن دوشیده و خارج شود . شایع ترین جسم خارجی یافت شده در واژن قطعات کوچک کاغد توالت است .اگرچه پیشنهاد میشود که حضور اجسام خارجی واژینال میتواند علامتی از سواستفاده جنسی باشد اما همیشه این طور نیست ولی امکان سواستفاده جنسی همیشه باید در نظر گرفته شود .

 


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader