مدخل واژن چیست ؟

مدخل واژن توسط هایمن پوشیده شده است که یک غشای مخاطی هلالی شکل است که پس از پاره شدن توسط کارنوال های گرد جایگزین میگردد . مدخل مجازی غدد بزرگ در هر طرف وستیبول قرار گرفته است . غدد کوچک و متعدد در قسمت خلف و بین مدخل واژن و پیشابراه پراکنده شده اند.

مدخل پیشابراه واژن

مدخل پیشابراه بلافاصله در قدام مدخل واژن و حدود 2-3 سانتی متر زیر کلیتوریس قرار گرفته است. مجرای غدد اسکن به صورت یک سوراخ در سطح خلفی مدخل پیشابراه دیده میشود

ارگان های لگنی در زنان در قسمت تحتانی حفره شکمی لگنی قرار گرفته اند و در قسمت فوقانی و خلفی توسط روده کوچک و بزرگ پوشیده شده اند . در قسمت قدام دیواره رحم با سطح فوقانی خلفی مثانه در تماس است . رحم توسط ساختمان های زیر در محل خود تثبیت شده است .

1. لیگامان گرد : که در جهت پایین و خارج به طرف حلقه اینگوئینال کشیده شده است .

2.لیگامان یوتروساکرال که حمایت از سرویکس و بخش فوقانی واژن را بر عهده دارد و با الیاف لیگامان کاردینال در نزدیکی سرویکس به شکل انگشت مانند درهم می امیزد

3. لیگامان کاردینال که حمایت از سرویکس و بخش فوقانی ان را بر عهده دارد .هم چنین مثانه را نیز حمایت می کند .

کف لگن شامل تمام ساختارهایی میباشد که دهانه خروجی لگن را از پوست در قسمت تحتانی تا پریتوئن در قسمت فوقانی می بندند ، کف لگن معمولا توسط دیافراگم لگنی به دو بخش لگنی و پرینه ای تقسیم می شود . دیافراگم لگنی به صورت گهواره مانند و به صورت عرضی در لگن واقعی گسترش یافته است و دارای یک هیاتوس مرکزی برای پیشابراه ، واژن و رکتوم است . از نظر فیزیولوژیک و اناتومی دیافراگم لگنی را میتوان به دو جز تقسیم کرد : جز داخلی و جز خارجی

خونریزی واژینال خفیف در طی روزهای اول زندگی به خاطر قطع تماس با سطوح بالای استروژن مادری اتفاق می افتد . مادرانی که جدیدا صاحب نوزاد دختر شده اند ، باید راجع به امکان خونریزی آگاهی داده شوند ، تا مانع اضطراب غیر ضروری شویم .پس از دوره نوزادی دلایل خونریزی در دوره پیش از بلوغ باید در نظر گرفته شود که شامل سو استفاده جنسی ، بلوغ زودرس، تومورهای خوش خیم و بدخیم تخمدانی ، تومورها و ضایعات سرویکس ، واژن ولو است


You will need the Adobe Reader to view and print these documents. Get Adobe Reader